Blog

Proč si zřídit datovou schránku

3. prosince 2019 12:03:50 | nezaplatim.cz |
datova-schranka.jpg
Datová schránka je prakticky nezbytná pro osoby nezdržující se na adrese trvalého pobytu, bez zajištěného předávání došlé pošty, nebo dokonce s trvalým pobytem na úřadu. Je také ale velmi výhodná pro všechny kdo komunikují častěji s úřady a výbornou pojistkou pro ty kteří si nejsou 100% jisti doručováním pošty. A také může být šikovným nástrojem při obhajobě přestupků. O tom všem v dnešním článku.

Co je datová schránka

Nejprve trochu nudné teorie. „Datová schránka je v českém právním řádu od roku 2009 definována jako elektronické úložiště speciálního typu zřízené podle příslušného zákona č. 300/2008 Sb., které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé (od 1. ledna 2010 fyzické i právnické osoby mezi sebou). Datová schránka je povinná pro orgány státní moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, dobrovolná je pro většinu podnikajících fyzických osob, zřídit si ji mohou i nepodnikající fyzické osoby.“ Tolik Wikipedia, a teď trochu srozumitelněji.

Výhody a nevýhody

Zejména pokud komunikujete s úřady (nebo úřady komunikují s vámi), může se vám hodit zřízení datové schránky. Datová schránka funguje velmi podobně jako e-mail. Přes webové rozhraní https://www.mojedatovaschranka.cz můžete úřadům a dalším institucím zdarma zasílat soubory v řadě povolených formátů, tedy standardní pdf, word, obrázky v jpg atd. Pokud vám nevyhovuje webové rozhraní, existují nejrůznější aplikace, opět fungující velmi podobně jako e-mailový klient. Rozdíl oproti e-mailu je v tom, že podání učiněná přes datovou schránku se pokládají za podepsaná úředně ověřeným podpisem. Namísto abyste tedy například vytvořili dokument v pdf, vytiskli ho, podepsali, vyplnili podací lístek, šli vystát frontu na poštu a uhradili 44,- Kč za doporučený dopis, s datovou schránkou pouze vytvoříte pdf a pak ho systémem datových schránek odešlete jako přílohu. Zadarmo, z pohodlí domova.

Podání učiněné datovou schránkou se navíc okamžikem dodání (který je zde prakticky shodný s okamžikem podání) považuje za doručené bez ohledu na to, kdy si dopis přečte oprávněná úřední osoba, i když zprávu pošlete třeba o půlnoci nebo o víkendu.

Datovou zprávou lze komunikovat i s jinými držiteli DS (právnickými i soukromými osobami), tato služba je však již zpoplatněna.

Datová schránka je prakticky nezbytná pro osoby nezdržující se na adrese trvalého pobytu, bez zajištěného předávání došlé pošty, nebo dokonce s trvalým pobytem na úřadu, neboť pokud jste úředně obesíláni a dopis je uložen na poště, 10. den se považuje za doručený bez ohledu na to, zda byl následně vhozen do schránky, nebo zda jste se o jeho obsahu objektivně mohli dozvědět. Stejně tak zpráva doručená do datové schránky se 10. den považuje za doručenou fikcí, ale na rozdíl od papírového dopisu zůstává v datové schránce další 3 měsíce, takže máte mnohem větší šanci dozvědět se, co vám přišlo, i pokud DS nevyberete včas. DS navíc můžete vybírat všude, kde je internet, tedy třeba i na dovolené u moře. Tam za vámi papírový dopis nepřijde.

O příchozích DS vám chodí notifikace buď na e-mail, na mobil SMS, případně obojím způsobem. Zejm. při nastavení rozšířených notifikací vidíte, který úřad a co vám poslal (záleží samozřejmě na tom, jak zprávu nazve a označí sám správní orgán).

Další skutečností je, že orgány veřejné moci (úřady, policie, soudy…) jsou ze zákona povinny doručovat do datové schránky, jestliže ji máte zřízenu. Pokud by vám poslaly dopis a vy jste ho prokazatelně nepřevzali nebo se neseznámili s jeho obsahem, doručení fikcí nepřipadá v úvahu; takový dopis se pokládá za nikdy nedoručený a jeho doručování je bez dalšího neplatné a nezákonné. Nepřipadá tedy v úvahu, aby vám úřad doručoval na trvalý pobyt na úřad, 10. den dopis prohlásil za doručený a ignoroval datovou schránku.

Přes datovou schránku si můžete nechat například vystavit trestní rejstřík, výpis z karty řidiče, nebo vám do ní přijde upozornění 60 dní před koncem platnosti STK. Na druhou stranu existuje povinnost podat datovou schránkou daňové přiznání, pokud si ho podáváte sami – za podání jiným způsobem můžete být pokutováni. Dá se očekávat, že do budoucna bude povinný počet úkonů přes datovou schránku pro její držitele narůstat. Na druhou stranu datovou schránku lze deaktivovat, a potom opět fungujete ve stejném módu, jako byste ji vůbec neměli.

Potenciální nevýhodou je to, že datová schránka znemožňuje vadné doručení, pokud je ve vašem zájmu. Pokud například pošťačka vydává úřední dopisy určené do vlastních rukou sousedům, manželce apod., vy o tom víte a této skutečnosti využíváte k tomu, abyste následně napadali nedoručení zásilky, s datovou schránkou o tuto možnost přicházíte, protože se vždy má za to, že jste se do ní přihlásili vy osobně a přihlášením do DS je doručeno vše, co se v ní nachází – i kdybyste například dali své přístupové údaje třetí osobě a ta se přihlašovala za vás. Rovněž je lhostejné, zda po přihlášení některé zprávy neotevřete – doručeno je přihlášením se do DS, nikoliv až otevřením a přečtením jednotlivých zpráv, jak si někteří mylně myslí!

Další nevýhodou je právě již řečené – přihlášením do DS jsou doručeny všechny zprávy, které se v ní v ten moment nacházejí jako nedoručené. Nelze si tedy vybírat, že některou zprávu vyberete hned a jinou až za 10 dní, jak je tomu u papírového dopisu, který můžete nechat ležet na poště.

Datovou schránku si lze zřídit na jakémkoliv CzechPointu, tzn. na každé poště. Pokud bydlíte na úřadu, případně hojně komunikujete s orgány veřejné moci, datová schránka pro vás může být užitečnou, ba až nezbytnou věcí. Pokud bydlíte na adrese trvalého pobytu, vaše pošta nemá s doručováním dopisů žádné problémy (například je místo do schránek nehází do popelnic) a s úřady komunikujete jednou za uherský rok, je pro vás tato vymoženost spíše zbytečná.

A co Vy? Máte už zřízenou datovou schránku? My v nezaplatim.cz ji klientům obvykle doporučujeme. Mimo výše uvedeného, je rozhodně pro klienta příjemnější pracovat s originálními dokumenty v pdf, než fotit či skenovat obsáhlou papírovou dokumentaci. O důvod víc si datovku pořídit.