Za co bojujeme?

Naším cílem je zaručit Vám respektování Vašich práv, rovnocenné postavení před správním orgánem a férový proces. Právo je komplikovaný obor a běžný člověk je často trestán pouze na základě jeho neznalosti, nikoliv na základě objektivního prokázání viny. Naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi Vám ušetří čas, peníze i nervy, a to s nesrovnatelně lepšími výsledky, než jakých lze dosáhnout "svépomocí".

Ne každé jednání, které je v rozporu se psaným textem zákona, je zároveň přestupkem. Cílem policistů a úředníků však není postihnout přestupek, nýbrž vybrat pokutu - vždy, za všech okolností a jakýmkoliv způsobem. Proto je chybou souhlasit s blokovým řízením a zaplatit pokutu na místě, ale je třeba trvat na projednání přestupku ve správním řízení. Po zaplacení pokuty na místě je věc definitivně vyřízena a již se (kromě velmi řídkých výjimek) zpětně nedá nic dělat, i kdybyste si to rozmysleli nebo prokázali, že k žádnému přestupku nedošlo. Policista přitom v blokovém řízení prakticky nikdy nezkoumá zavinění ani materiální znak přestupku (zda dané jednání bylo nějak škodlivé). Pokud například o víkendu ve 3 ráno na přechodu přejdete na červenou liduprázdnou ulici bez aut, nemusí to nutně znamenat, že jste spáchali přestupek, ale zcela jistě to znamená udělení blokové pokuty na místě, pokud s takovým postupem budete souhlasit.

Policisté jsou různě motivováni k udělení maximálního počtu pokut. Za tímto účelem se Vás mnohdy snaží přimět k zaplacení pokuty na místě, a to pomocí nejrůznějších triků, slibů, výhrůžek, psychického nátlaku apod. Škála možností je nepřeberná: Policista Vám například bude tvrdit, že pokud zaplatíte na místě, "nedá vám žádné body" - a skutečně ani nelže, protože body Vám neudělí on, ale příslušný správní orgán. Ohranou písničkou je hláška "ve správním řízení to budete mít dražší" - přitom běžným výsledkem je, že se ve správním řízení žádný přestupek neprokáže a nezaplatíte nic. Dále není nijak výjimečné, že policista do pokutového bloku napíše neúplné, nedostatečné nebo nečitelné údaje, upraví příslušný paragraf apod. Nezapomínejte, že zaplatit na místě znamená nezvratně souhlasit se svou vinou! Proto vždy trváme na předání věci do správního řízení.