Postup

Pokud Vám v souvislosti s přestupkovým jednáním od správního orgánu (úřad, policie) přijde dopis (typicky výzva k podání vysvětlení, předvolání k ústnímu jednání, výzva k úhradě určené částky nebo příkaz), bezodkladně založíte nový případ v klientském rozhraní spolu s naskenovanou dokumentací, my potvrdíme příjem a Vy od té chvíle můžete klidně spát.

V případě, že ještě nebylo zahájeno správní řízení, ale správní orgán po Vás již něco požaduje, nejprve společně konzultujeme další postup, ale obvykle Vám rovnou vypracujeme kompletní písemné podání, které odešlete na úřad.

Jakmile bude zahájeno správní řízení (= jste obviněni), vystavíme Vám plnou moc. Tu si stáhnete v klientském rozhraní, vytisknete, podepíšete, naskenujete a v elektronické podobě nahrajete zpět do klientského rozhraní. Od této chvíle už se nemusíte o nic starat. Průběh řešení případu můžete sledovat v klientském rozhraní. Po nepravomocném i pravomocném ukončení věci Vás vždy automaticky vyrozumíváme.

Základním předpokladem úspěchu je předat elektronickou dokumentaci k případu včas a v dostatečně kvalitním rozlišení našim specialistům. V žádném případě nikdy nic neřešte svépomocí a nijak s úřadem nekomunikujte (ani neformálně, např. telefonicky) – nechte to na nás. V opačném případě si hned na začátku můžete výrazně přitížit a takový postup může vést až k vypovězení smlouvy z naší strany.

Zastavil Vás policista nebo strážník městské policie a raduje se, že Vás takzvaně „chytil při činu“.
Vždy a za všech okolností platí svaté pravidlo: S policisty se nebavíme, nic od nich nepřebíráme a nic jim nepodepisujeme!

Několik obecně platných pravidel:
1. Jednání s policisty pokud možno natáčejte nebo nahrávejte (kamera v autě, videokamera, telefon, diktafon). Zejména v případě jakéhokoliv nestandardního postupu z jejich strany zaznamenejte maximum údajů (místo, čas, služební čísla policistů, RZ jejich auta apod.)

2. Vždy výslovně uveďte, že s přestupkem nesouhlasíte a žádáte o předání věci do správního řízení. To je vše. Dále se k ničemu nevyjadřujte.

3. Nikdy na místě nic neplaťte, ani nepřebírejte složenku. Pokuta zaplacená na místě v blokovém řízení je nevratná a zpětně ji nelze zrušit, i když se později ukáže, že byla udělena nezákonně.

4. Nenechte se zviklat tvrzením policistů, že „ve správním to budete mít dražší“, „já vám body nedám“ atd. Držte se bodu 2.

5. Pokud policista po spáchání přestupku v dopravě vyžaduje kauci, neboť existuje důvodná obava, že se budete vyhýbat správnímu řízení, sdělte mu, že se nehodláte správnímu řízení vyhýbat, ale naopak se na něj těšíte a zúčastníte se ho rádi. Chtějte konkrétně odůvodnit, jak k tomuto závěru dospěl. Nikdy netvrďte, že Vás někdo bude zastupovat a „ten Vás z toho vyseká“ apod.

6. Nikdy nic nepodepisujte. Pokud Vás k tomu policista nutí pod pohrůžkou udělení kauce, toto zapište do protokolu spolu s tím, že s přestupkem nesouhlasíte. Nic dalšího k věci neuvádějte.

7. Pokud máte po zastavení silniční hlídkou důvodnou obavu, že by Vám mohl být na místě zadržen řidičský průkaz (např. nadýcháte nízkou hladinu zbytkového alkoholu), raději uveďte, že jste ŘP zapomněli a předložte pouze občanský průkaz. Vždy je to menší problém než řešit přestupkové řízení za situace, kdy Vám již byl ŘP zadržen. Pokud důvodná obava ze zadržení ŘP pomine, můžete ho v průběhu kontroly „zázračně“ najít.

8. Jakmile Vám přijde dopis od správního úřadu, bezodkladně nás informujte – nahrajte veškerou dokumentaci do klientského rozhraní.

I v takovém případě jsme schopni Vám pomoci. Kontaktujte nás přes e-mail info@nezaplatim.cz se stručným popisem případu (co, kdy, kde a jak se stalo). Budeme Vás obratem kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Oproti registrovaným klientům však přicházíte o některé výhody – platíte vyšší cenu, nemáte nárok na jakoukoliv kompenzaci v případě prohraného sporu atd. Proto pamatujte, že je vždy lepší problémům předcházet a předplatit si naše služby včas!