Co Vám hrozí

Rychlost

Malé překročení rychlosti - 5/10 km/h

Za spáchání dopravního přestupku "Malé překročení rychlosti - v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 1.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.000 – 5.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Malé překročení rychlosti - 5/10 km/h
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 1.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 4.
Překročení rychlosti - správní delikt

Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud porušení pravidel bylo zjišštěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání.

Přestupek (zkrácené znění) Překročení rychlosti - správní delikt
Přestupek Překročení rychlosti zjišštěné prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Stejná pokuta, jaká se vztahuje na daný přestupek.
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125f
Střední překročení rychlosti - 6/29 km/h

Za spáchání dopravního přestupku "Střední překročení rychlosti - v obci nebo mimo obec o 10 km/h a více jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2.000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.000 – 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Střední překročení rychlosti - 6/29 km/h
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci nebo mimo obec o 10 km/h a více
Počet bodů v bodovém systému 2
Bloková pokuta 1.500 – 2.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 4.
Vysoké překročení rychlosti - 40/50 km/h

Za spáchání dopravního přestupku "Vysoké překročení rychlosti - v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 - 18 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Vysoké překročení rychlosti - 40/50 km/h
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 měsíců
Paragraf § 125c / 1f) 2.
Vyšší překročení rychlosti - 20/30 km/h

Za spáchání dopravního přestupku "Vyšší překročení rychlosti - v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Vyšší překročení rychlosti - 20/30 km/h
Přestupek Při řízení vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 3.

Alkohol a návykové látky

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky

Za spáchání dopravního přestupku "Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 75.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

Přestupek (zkrácené znění) Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky
Přestupek Přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 75.000,- Kč
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1d)
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 měs. - 18 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile)
Přestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 měs. - 18 měs.
Paragraf § 125c / 1c)
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 měs. - 18 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile)
Přestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 měs. - 18 měs.
Paragraf § 125c / 1c)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost
Přestupek Řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1c)
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost - přečin

Za spáchání přečinu "Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem. V trestním řízení pak hrozí sankce odnětí svobody až do 3 let a peněžitý trest. Za spáchání tohoto přečinu se obvykle udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-10 let.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost - přečin
Přestupek Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování).
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf § 274 TZ

Přednost v jízdě

Nedání přednosti v jízdě

Za spáchání dopravního přestupku "Nedání přednosti v jízdě" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Nedání přednosti v jízdě
Přestupek Při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 8.
Nezastavení na červenou - správní delikt

Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud porušení pravidel bylo zjišštěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání.

Přestupek (zkrácené znění) Nezastavení na červenou - správní delikt
Přestupek Nezastavení na červenou - správní delikt
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Stejná pokuta, jaká se vztahuje na daný přestupek.
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125f
Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")

Za spáchání dopravního přestupku "Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 7.000 - 25.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Nezastavení na červenou (nebo pokyn "Stůj")
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 4.500 - 5.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 - 25.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 5.
Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj"

Za spáchání dopravního přestupku "Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 - 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 4 - 6 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Úmyslné nezastavení na pokyn "Stůj"
Přestupek V rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 4.500 - 5.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 - 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 4 - 6 měsíců
Paragraf § 125c / 1f) 5.

Technický stav a doklady

Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu

Za spáchání dopravního přestupku "Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5.000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 - 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Neodevzdání řidičského nebo technického průkazu
Přestupek V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta do 5.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 - 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 4b)
Nepředložení záznamu o době řízení

Za spáchání dopravního přestupku "Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na lze uložit 6 - 12 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Nepředložení záznamu o době řízení
Přestupek Nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním předpisem.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti Lze uložit 6 - 12 měs.
Paragraf § 23 / 1f)
Přetížený kamion nebo autobus

Za spáchání dopravního přestupku "Přetížený kamion nebo autobus" jsou řidičům přičítány 3 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 15000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 500.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Přetížený kamion nebo autobus
Přestupek Překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu.
Počet bodů v bodovém systému 3
Bloková pokuta Do 15000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Do 500.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 42 a/4 c) 13/1997 Sb.
Řízení bez profesního průkazu

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez profesního průkazu" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 - 18 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení bez profesního průkazu
Přestupek Řídí motorové vozidlo a není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Počet bodů v bodovém systému 2
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 měsíců
Paragraf § 125c / 1e) 3.
Řízení bez řidičského oprávnění

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez řidičského oprávnění" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 75.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 18 - 36 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení bez řidičského oprávnění
Přestupek Řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 75.000,- Kč
Zákaz činnosti 18 - 36 měsíců
Paragraf § 125c / 1e) 1.
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 - 18 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě
Přestupek Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1 nebo byl prohlášen za zadržený podle § 118 odst. 6.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 měsíců
Paragraf § 125c / 1e) 2.
Řízení po zadržení technického průkazu

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení po zadržení technického průkazu" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 - 25.000,- Kč.. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 4 - 6 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení po zadržení technického průkazu
Přestupek Řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 - 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 4 - 6 měsíců
Paragraf § 125c / 1a) 4.
Technicky nezpůsobilé vozidlo

Za spáchání dopravního přestupku "Technicky nezpůsobilé vozidlo" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Technicky nezpůsobilé vozidlo
Přestupek Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1a) 3.
Vozidlo bez (nebo s cizí) RZ

Za spáchání dopravního přestupku "Vozidlo bez (nebo s cizí) RZ" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 - 18 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Vozidlo bez (nebo s cizí) RZ
Přestupek Řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 měsíců
Paragraf § 125c / 1a) 1.

Přestupky během jízdy

Couvání, otáčení a jízda v protisměru na dálnici

Za spáchání dopravního přestupku "Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5.500,- Kč. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Couvání, otáčení a jízda v protisměru na dálnici
Přestupek Při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b).
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 4.500 - 5.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 10.
Jízda bez bezpečnostních pásů

Za spáchání dopravního přestupku "Jízda bez bezpečnostních pásů" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2.000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.000 – 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Jízda bez bezpečnostních pásů
Přestupek Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 1.500 – 2.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby

Za spáchání dopravního přestupku "Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby
Přestupek V rozporu s § 6 odst. 1 písm. h) nemá za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou nebo řádně připevněnou ochrannou přilbu.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 1.500 – 2.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 13.
Nedovolená jízda nákladního automobilu - zrušeno o

Za spáchání dopravního přestupku "Nedovolená jízda nákladního automobilu" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).

Přestupek (zkrácené znění) Nedovolená jízda nákladního automobilu - zrušeno o
Přestupek V rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).
Paragraf § 125c / 1g)
Nedovolená jízda přes železniční přejezd

Za spáchání dopravního přestupku "Nedovolená jízda přes železniční přejezd" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Nedovolená jízda přes železniční přejezd
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 4.500 – 5.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 9.
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

Za spáchání přečinu "Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem. V trestním řízení pak hrozí sankce Odnětí svobody až 10 let. Za spáchání tohoto přečinu se obvykle udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-10 let.

Přestupek (zkrácené znění) Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví
Přestupek Porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby).
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až 10 let
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf § 143, 147, 148 TZ
Neoprávněné řízení s řidičským průkazem EU

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 50.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1-2 roky.

Přestupek (zkrácené znění) Neoprávněné řízení s řidičským průkazem EU
Přestupek Řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 50.000,- Kč
Zákaz činnosti 1-2 roky
Paragraf § 125c / 1e) 5.
Nepoužití autosedačky pro dítě

Za spáchání dopravního přestupku "Nepoužití autosedačky pro dítě" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 1.500 – 2.500,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Nepoužití autosedačky pro dítě
Přestupek Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta Do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jíz

Za spáchání dopravního přestupku "Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jíz
Přestupek V rozporu s § 4 písm. b) neuposlechne zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy podle § 124 odst. 12 písm. e)
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta 0
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 15.
Nezastavení před přechodem

Za spáchání dopravního přestupku "Nezastavení před přechodem" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Nezastavení před přechodem
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.
Počet bodů v bodovém systému 2
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 6
Ohrožení chodce mimo silnici při otáčení

Za spáchání dopravního přestupku "Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "závažnější" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Ohrožení chodce mimo silnici při otáčení
Přestupek V rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při při přecházení na přechodu, odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 6
Ohrožení chodce při odbočování

Za spáchání dopravního přestupku "Ohrožení chodce při odbočování" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.500 – 5.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).

Přestupek (zkrácené znění) Ohrožení chodce při odbočování
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 2500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti 1 - 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích).
Paragraf § 125c / 1f) 6.c)
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu

Za spáchání dopravního přestupku "Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.000 – 5.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu
Přestupek Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 1.500 – 2.000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Omezení chodce na přechodu

Za spáchání dopravního přestupku "Omezení chodce na přechodu" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Omezení chodce na přechodu
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 6
Použití antiradaru

Za spáchání dopravního přestupku "Použití antiradaru" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 4 - 6 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Použití antiradaru
Přestupek V rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta 0
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 4 - 6 měsíců
Paragraf § 125c / 1j)
Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na lze uložit 6 - 12 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení bez dokladů nebo záznamů o provozu vozidla
Přestupek Jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 12 měsíců
Paragraf § 23 / 1f)
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 5.000 – 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 měs. - 1 rok.

Přestupek (zkrácené znění) Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti
Přestupek Řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 měs. - 1 rok
Paragraf § 125c / 1e) 4.
Řízení s telefonem v ruce

Za spáchání dopravního přestupku "Řízení s telefonem v ruce" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Řízení s telefonem v ruce
Přestupek Při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 1.
Zakázané předjíždění

Za spáchání dopravního přestupku "Zakázané předjíždění" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč

Přestupek (zkrácené znění) Zakázané předjíždění
Přestupek Při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta 4.500 – 5.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 7.
Zavinění nehody s ublížením na zdraví

Za spáchání dopravního přestupku "Zavinění nehody s ublížením na zdraví" je řidičům přičítáno 6 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 75.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6-18 měsíců a 18 - 36 měsíců v případě způsobení těžkého ublížení na zdraví nebo smrti.

Přestupek (zkrácené znění) Zavinění nehody s ublížením na zdraví
Přestupek Způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví.
Počet bodů v bodovém systému 6
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 75.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 nebo 18 - 36 měsíců
Paragraf § 125c / 1h)

Ostatní

12 bodů u cizince + jízda v zákazu činnosti u cizi

Za spáchání dopravního přestupku "12 bodů u cizince + jízda v zákazu činnosti u cizince" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 25.000 – 75.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 18 - 36 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) 12 bodů u cizince + jízda v zákazu činnosti u cizi
Přestupek Jako držitel řidičského průkazu zahraničního státu pozbyl právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7 nebo je ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v řízení motorových vozidel.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 0
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 25.000 – 75.000,- Kč
Zákaz činnosti 18 - 36 měsíců
Paragraf § 125c / 1e) 4
Jiné porušení povinností

Za spáchání dopravního přestupku "Jiné porušení povinností" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 1.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 2.000 – 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Jiné porušení povinností
Přestupek Jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 1.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.000 – 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Maření výkonu úředního rozhodnutí

Maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl.

Přestupek (zkrácené znění) Maření výkonu úředního rozhodnutí
Přestupek Maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až do 2 let, peněžitý trest.
Zákaz činnosti 1-10 let
Paragraf § 337 TZ
Nedodržení bezpečnostních přestávek - zrušeno od 1

Za spáchání dopravního přestupku "Nedodržení bezpečnostních přestávek" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 5000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce do 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na lze uložit 6 - 12 měs.

Přestupek (zkrácené znění) Nedodržení bezpečnostních přestávek - zrušeno od 1
Přestupek Překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20 % a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33 % a více).
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta Do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Do 10.000,- Kč
Zákaz činnosti Lze uložit 6 - 12 měs.
Paragraf § 23 / 1f)
Neoprávněné zastavení nebo stání - správní delikt

Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud porušení pravidel bylo zjišštěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání.

Přestupek (zkrácené znění) Neoprávněné zastavení nebo stání - správní delikt
Přestupek Neoprávněné zastavení nebo stání - správní delikt
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Stejná pokuta, jaká se vztahuje na daný přestupek.
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125f
Neoznačení překážky způsobené řidičem

Za spáchání dopravního přestupku "Neoznačení překážky způsobené řidičem" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 2000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 1.500 – 2.500,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Neoznačení překážky způsobené řidičem
Přestupek Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil.
Počet bodů v bodovém systému 2
Bloková pokuta Do 2000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 1.500 – 2.500,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1k)
Neoznámení dopravní nehody

Za spáchání dopravního přestupku "Neoznámení dopravní nehody" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Neoznámení dopravní nehody
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neoznámí dopravní nehodu policistovi.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1i) 2.
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření

Za spáchání dopravního přestupku "Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 2.500 - 5.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření
Přestupek V rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 2.500 - 5.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 4a)
Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky

Za spáchání přečinu "Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky" je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Tento skutek je vždy projednáván soudem. V trestním řízení pak hrozí sankce Odnětí svobody až 2.

Přestupek (zkrácené znění) Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky
Přestupek Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: "neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života" Text § 150 Trestního zákoníku: "Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."
Počet bodů v bodovém systému 7
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení Odnětí svobody až na 2 roky
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 150 TZ
Neprokázání totožnosti ostatním účastníkům dopravn

Za spáchání dopravního přestupku "Neprokázání totožnosti ostatním účastníkům dopravní nehody" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Neprokázání totožnosti ostatním účastníkům dopravn
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1i) 3.
Nezastavení po nehodě

Za spáchání dopravního přestupku "Nezastavení po nehodě" jsou řidičům přičítány 4 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 4 - 6 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Nezastavení po nehodě
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 4 - 6 měsíců
Paragraf § 125c / 1i) 1.
Stání na místě vyhrazeném pro invalidy nebo neoprá

Za spáchání dopravního přestupku "Stání na místě vyhrazeném pro invalidy" jsou řidičům přičítány 2 body v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z "méně závažných" přestupků. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do 3.500,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Stání na místě vyhrazeném pro invalidy nebo neoprá
Přestupek Při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě.
Počet bodů v bodovém systému 2
Bloková pokuta 2.500 – 3.500,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 1f) 11.
Svěření řízení neznámé osobě

Za spáchání dopravního přestupku "Svěření řízení neznámé osobě" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Přestupek je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty 1000,- Kč. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 5.000 – 10.000,- Kč.

Přestupek (zkrácené znění) Svěření řízení neznámé osobě
Přestupek Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta Do 5000,- Kč
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 5.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti ---
Paragraf § 125c / 2
Ujetí od dopravní nehody

Za spáchání dopravního přestupku "Ujetí od dopravní nehody" je řidičům přičítáno 4 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o "středně závažný" přestupek. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. V případě zahájení správního řízení hrozí sankce 7.000 – 25.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti konkrétně na 4 - 6 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Ujetí od dopravní nehody
Přestupek Při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.
Počet bodů v bodovém systému 4
Bloková pokuta 0
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 7.000 – 25.000,- Kč
Zákaz činnosti 4 - 6 měsíců
Paragraf § 125c / 1i) 4.
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou RZ

Za spáchání dopravního přestupku "Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ" nejsou v rámci bodového hodnocení řidičů přičítány žádné body. Tento přestupek nelze řešit v blokovém řízení udělením blokové pokuty, ale po spáchání přestupku je s řidičem zahájeno správní řízení. Ve správním řízení pak hrozí sankce 4.000 – 10.000,- Kč. Za spáchání tohoto přestupku se udělí i zákaz činnosti (řízení motorových vozidel), konkrétně na 6 - 18 měsíců.

Přestupek (zkrácené znění) Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou RZ
Přestupek Řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.
Počet bodů v bodovém systému 0
Bloková pokuta ---
Pokuta ve správním řízení nebo trest v trestním řízení 4.000 – 10.000,- Kč
Zákaz činnosti 6 - 18 měsíců
Paragraf § 125c / 1a) 2.
Definice skutků byly převzaty z www.12bodu.cz