Jak to funguje

Projekt nezaplatim.cz zajišťuje poradenství a přímé zastupování fyzickým i právnickým osobám, obviněným ze spáchání dopravního či jiného přestupku, případně ze správního deliktu provozovatele vozidla.

Zajišťujeme efektivní obhajobu a dohlížíme na to, aby byl případ řešen v souladu s právními předpisy. Jakmile nám předáte podklady a podepíšete plnou moc, dále se již nemusíte o nic starat – vše za Vás řešíme my.

Zastupujeme Vás i v případném soudním sporu. V případě neúspěchu za Vás hradíme pokutu i náklady řízení. Za každý bod v bodovém systému vyplácíme odškodné ve výši 1500,- Kč.

Ať tak či onak – s námi pokuty neplatíte!