Blog

Přelepení znaku EU na SPZ není přestupkem

16. července 2019 02:02:48 | nezaplatim.cz |
nalepka-na-spz-2.jpg
Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy a mluvčí pražské Policie Tomáš Hulan vyhrožují řidičům zákazem řízení na šest měsíců až jeden rok, když si přelepí hvězdičky EU na registrační značce. Mají pravdu?

Na webu idnes.cz vyšel 10. 5. 2018 demagogický článek nazvaný Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení. V něm Zdeněk Neusar z Ministerstva dopravy a mluvčí pražské Policie Tomáš Hulan vyhrožují řidičům zákazem řízení na šest měsíců až jeden rok, když si křížkem či jinak přelepí hvězdičky EU na registrační značce. Článek je plný nesmyslů a lží, jak si ukážeme dále. 

Neusar tvrdí, že „Přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnocené jako vozidlo bez registrační značky. Obecně platí, že registrační značka má přesně definovanou podobu a formu a pokud ji nemá, na takové vozidlo by mohlo být obecně pohlíženo jako na vozidlo bez registrační značky a tam by se mohlo jednat o přestupek. Otázkou také je, jestli by se v některém z případů nemohlo jednat o hanobení symbolu Evropské unie, ale to už potom není kompetence ministerstva dopravy.“ 

Hulan pak dodává, že „Na registrační značku, ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky. Registrační značka se totiž po vydání nestává majetkem vlastníka automobilu, ale patří stále státu.“ 

Člověka by jako první mohlo napadnout, proč se Neusar s Hulanem obecně ohánějí zákony a přestupky, případně tím, co všechno se nesmí, ale neuvádějí žádný zákon ani paragraf, který má být uvedeným jednáním porušen – tedy konkrétní důvod, proč je to zakázáno. Naopak si vypomáhají absurditami typu „značka je majetkem státu“ (proč tedy za její vydání platíte?) a „mohlo by se jednat o hanobení symbolu Evropské unie“ (žádný přestupek ani trestný čin „hanobení symbolu Evropské unie“ neexistuje). Je tomu tak jednoduše proto, že se o porušení zákona nejedná, takže nemají čím argumentovat. 

Co k dané věci říká zákon? To najdeme v § 125c odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“ Přelepením hvězdiček EU samozřejmě není čitelnost registrační značky ovlivněna nijak, přičemž zákonem zakázanou úpravou je pouze taková úprava, která znemožňuje nebo podstatně ztěžuje čitelnost registrační značky. 

Registrační značka slouží k identifikaci vozidla. Není-li vyloučena identifikace vozidla nebo je ztížena nikoli podstatně, není naplněn formální znak skutkové podstaty tohoto přestupku. Přelepení symbolu EU nenaplňuje ani materiální znak přestupku, jelikož chybí nebezpečnost (škodlivost) takového jednání pro společnost. 

Proč se tedy státní, ze své podstaty represivní orgány (Ministerstvo dopravy a Policie ČR) s vydatnou podporou médií dopouštějí demagogických výkladů a prezentací? Jednoduše proto, že je viditelné vyjadřování nesouhlasu s Evropskou unií z jejich pohledu nežádoucí a lživým zastrašováním občanů se jim snaží bránit ve svobodném a ze své podstaty velmi jednoduchém vyjádření názoru na tuto instituci. Pokud jste tedy znak EU na své registrační značce jakkoliv upravili, můžete být v naprostém klidu – navzdory lžím Ministerstva dopravy a PČR Vám za to absolutně nic nehrozí.