Blog

Jak sundat botičku (díl 1., Městská policie)

7. října 2019 09:37:40 | nezaplatim.cz |
boticka_main.jpg
Botička na autě nepotěší. Dobrá zpráva je, že i v takové situaci se lze bránit. Poradíme vám jak se v takové situaci zachovat i jaké mýty se zažily ve spojení s botičkou na autě.

​V minulém článku jsme si krátce pověděli něco o historii „botičky“ a dnes se podíváme důkladně na problematiku při její aplikaci na vozidlo, resp. její demontáž. 

Odstranění botičky – vaše práva a povinnosti

Existuje řada situací, kdy městská, potažmo státní policie může na vozidlo nasadit „technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla“, běžně označovaný zkratkou „TPZOV“, lidově známý jako „botička“. Kolem používání tohoto prostředku panuje řada mýtů a nejasností. Celou problematiku si v tomto článku objasníme. Zákon dává jiné možnosti a povinnosti jak městské, tak státní policii, přičemž běžný člověk se v životě může mnohem pravděpodobněji setkat s botičkou od „měšťáků“ než od „státních“ (to je dáno jiným okruhem situací, kdy ji mohou použít). Začněme tedy městskou policií.

MĚSTSKÁ POLICIE

Nasazování botiček upravuje § 17a zákona o obecní policii, který říká:

 § 17a
(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
a jeho řidič není na místě přítomen.

Pouze z těchto – a ze žádných jiných – důvodů může městská policie na vozidlo nasadit botičku. Krom toho, že řidič není přítomen na místě, musí být splněny i další zákonné podmínky, vyjmenované v dalších odstavcích § 17a: TPZOV lze použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu, a naopak nelze použít, pokud vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo je viditelně označeno jako vozidlo invalidy či složek IZS.

Co na vás mohou zkoušet

Po nasazení botičky vám na okénko (obvykle boční u řidiče) nalepí lísteček s telefonním kontaktem, kam volat pro její odstranění. Chybu neuděláte ani vytočením čísla 156. Jak jsme si řekli výše, měšťáci mají povinnost přijet „bez zbytečného odkladu“, což je ale poměrně gumový pojem a může to znamenat třeba půl hodiny. Rozhodně nečekejte, že tam budou za 2 minuty (to možná byli, když je někdo zavolal právě kvůli nasazení botičky). Zbytečné čekání je ze strany MP mnohdy také jakýsi svérázný „alternativní trest“, zejm. pokud jste pro ně třeba „známá firma“ a botičku vám nasazují opakovaně.

Kámen úrazu často nastává po příjezdu měšťáků, kteří mnohdy sundání botičky podmiňují uhrazením pokuty (ačkoliv nevědí, kdo na místě zaparkoval, tedy nemají pachatele přestupku – to, že je žádáte o sundání botičky, ještě neprokazuje, že právě vy jste na místě zaparkovali; vy chcete s vozidlem pouze odjet, čímž žádný přestupek nepácháte), podepsáním „přiznání“, že jste přestupek spáchali, případně se pokoušejí o jiné formy nátlaku a vydírání.

Všechny tyto praktiky jsou těžce nezákonné a nezbývá, než se držet zlaté zásady: kdykoliv jednáte s jakýmkoliv úředníkem nebo policajtem, od počátku si celou komunikaci nahrávejte minimálně jako audio, nejlépe i video. Pokud nebudete mít v ruce důkazy, zpětně se ničeho nedomůžete a narazíte na obvyklou mantru „strážník/policista pouze vykonával svou činnost, nemá důvod lhát, žádné jeho pochybení se neprokázalo“.

Za jakých podmínek a jakým způsobem tedy měšťáci musejí botičku sundat? To vyčerpávajícím způsobem vysvětluje JUDr. Beran:

„Ustanovení §17a odst. 3 zákona o obecní policii upravuje podmínky, za kterých je strážník POVINEN botičku odstranit takto:

„Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.“ Jak z tohoto ustanovení plyne, nastane-li kterákoliv ze shora uvedených variant (stačí jediná), je strážník povinen odstranit botičku bez zbytečných průtahů.

Strážníci se zde snaží tvrdit, že když nebude na místě zjištěn přestupce (řidič), tak botičku neodstraní, protože prý nemusí. V tom se ale mýlí, protože jedním z důvodů, na základě kterého jsou povinni botičku odstranit, je „provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě zanechala“.

Takovými úkony je standardní výzva osobě, která se k autu dostavila, aby sdělila (vysvětlila), kdo s vozidlem přijel. Pokud taková osoba ale využije práva nevypovídat, úkony nezbytné ke zjištění byly učiněny a na místě vyčerpány (strážník nemá na místě jak dále zjišťovat totožnost řidiče, protože nikoho jiného se stejně ptát nehodlá a nebude). Tím je shora uvedená podmínka naplněna a strážník je povinen botičku odstranit. Samozřejmě se nabízí otázka, co dělat v případě, kdy strážník i nadále odmítá botičku odstranit a hraje na „vyděračskou“ strunu v domnění, že řidič „vyměkne“ a hezky zaplatí, i když tam s autem nemusel přijet (jakkoli ten, kdo k autu později přichází, je zpravidla ten, kdo ho tam nechal, nicméně to není tak jako tak relevantní).

Pokud strážník vzdor tomu, že zákonné podmínky byly splněny, odmítá botičku odstranit, je možné jeho jednání kvalifikovat jednak jako: 

– nesprávný úřední postup, kterým může vzniknout škoda, které se poškozený může domáhat a dále i

– jako trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele (strážník ví, že porušuje zákon a činí tak úmyslně ve snaze dostat z řidiče přiznání a pokutu).“

Jak je uvedeno výše, právě z uvedených důvodů je nutné jednání strážníků nahrávat, protože jinak vše popřou a vy se žádné nápravy nedomůžete.

Co když botičku odmítají sundat?

Měšťák samozřejmě spoléhá na vaši neznalost zákona a na to, že když vám něco bude tvrdit, prostě tomu uvěříte (protože u většiny lidí to právě takto funguje). S větami typu „musíte zaplatit pokutu nebo sdělit řidiče, jinak tu botičku nesundám“se nejlépe vypořádáte tak, když mu dáte jasně najevo, že zákon a svá práva znáte. Samozřejmě si asi v reálu nebudete pamatovat konkrétní paragrafy, ale v zásadě stačí měšťákovi obecně sdělit něco ve smyslu: „Já jsem vám podal vysvětlení. Uhrazení pokuty není zákonná podmínka pro odstranění botičky. Takže vás vyzývám, abyste tu botičku sundal. Dále vás upozorňuji, že si celou komunikaci nahrávám. Nesundáním botičky se dopouštíte minimálně trestného činu zneužívání pravomoci úřední osoby. Pokud ji nesundáte, tak budu volat 158.“

Měšťáci a policajti obecně většinou „slyší“ na argument, že jsou nahráváni, protože v ten moment je jim jasné, že hra „porušení zákona ze strany strážníků se neprokázalo, vaše oznámení bylo vyhodnoceno jako nedůvodné“, se tentokrát hrát nebude.

Pokud však narazíte na extrémní psychopaty, kteří navzdory všemu botičku sundat chtít nebudou, nezbude vám nic jiného, než skutečně zavolat linku 158 a žádat příjezd hlídky PČR. Než přijedou, tak si třeba v mobilu prostudujte zákon (nebo tento článek), ať máte pevné argumenty. Nedá se úplně spoléhat na to, že státní budou mít vyšší právní povědomí než měšťáci.

Poplatek za sundání botičky

Dále pozor na ust. § 17a odst. 5 zákona: „Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.“

Co z toho vyplývá? Některá města (například Praha) poplatek za odstranění TPZOV nevybírají, jiná ano. Jejich výše se liší; obecně jde o částky v řádu stokorun. Podstatné je, že tento poplatek, jak vyplývá z výše citovaného paragrafu, mohou chtít pouze po osobě, která vozidlo na místě ponechala. Pokud tedy řeknete, že vy jste na místě vozidlo nezaparkovali, tato podmínka splněna není. V tom případě tedy pachatele nezjistili a mohou poplatek požadovat po provozovateli. To je klíčový problém, protože většinou vozidlo na místě zaparkuje jeho provozovatel (prokazuje se malým technickým průkazem). V mnoha městech toto funguje jako náhradní pokuta, jelikož počítají s tím, že se jim jako řidič nepřiznáte, ale pak řeknou: „Vy jste provozovatel, takže nám za sundání uhradíte manipulační poplatek.“ Náklady na sundání přitom musí vrátit jen v případě, že by se prokázalo, že TPZOV byl přiložen neoprávněně, což bude většinou nereálné.

Jedinou obranou v takovém případě je sehnat si někoho jiného (kamaráda, manželku, kolegu z práce, kohokoliv), kdo o sundání botičky požádá za vás. V tom případě nemají zákonné podmínky pro požadování poplatku splněny: žadatel o sundání botičky na místě nezaparkoval, ani není provozovatel. To, že pak třeba do auta následně sednete a odjedete vy, už nehraje roli.

Dalším z mýtů je, že po sundání botičky musíte s vozidlem z místa odjet. Nemusíte. Přestupek sice i po jejím odstranění trvá, ale to není váš problém. Žádný zákon neříká, že osoba, která žádá o odstranění botičky, následně musí s vozidlem odjet, ani přemístění vozidla není zákonnou podmínkou pro sundání botičky. Klidně tedy chtějte botičku sundat a pak pěšky odejděte s tím, že pojedete, až budete chtít a potřebovat (využitelné např. při parkování před domem, když víte, že ráno pojedete do práce – proč se s nimi budete zdržovat ráno, nechte je to sundat ještě večer).

Svépomoc

Sundat botičku je možné i „svépomocí“, a to řadou způsobů. Na internetu se nabízejí nejrůznější „univerzální klíče“. Dále lze zejména u kol větších rozměrů pneumatiku podhustit nebo úplně vypustit, a poté manipulací a pomalým popojížděním botičku stáhnout. Poměrně rychlou a efektivní metodou je uřezání botičky (aku) flexou. Metody to ale bývají vesměs zdlouhavé a mnohdy neproveditelné (např. v místě bydliště, kde vás každý zná, nebo kde parkujete denně, asi nebudete řezat botičku flexou). Poškození nebo odcizení botičky navíc může být postihováno jako přestupek, při škodě nad 5 000,- Kč i jako přečin krádeže nebo poškozování cizí věci (samozřejmě za předpokladu, že vám bude prokázána vina). Nemluvě o možnosti, že si takto při troše nešikovnosti poškodíte vozidlo. Je to metoda vhodná spíše jako zábava, ale nemá reálný přínos, pokud si botičku jednoduše můžete nechat zdarma sundat přímo od MP. Navíc i komunikací s nimi se mnohdy královsky pobavíte.

Příště se podíváme na problematiku nasazování botiček ze strany Policie ČR.