Náš tým

Libor Schön

Dr. iur. Libor Schön Právní expert


Čechorakušan, expert v oblasti právních věd a mezinárodního práva. Coby respektovaný vídeňský jurista se bezplatně angažuje v dobročinných projektech nejen v německy mluvícím prostoru, ale i v zahraničí. V nezaplatim.cz zastává funkci konzultanta a koordinátora pro řešení případů porušování lidských práv státní správou a úřady.

Pavel Kamas

Pavel Kamas Obchodní ředitel / PR


Více než 12 let obchodních zkušeností, získané vedením firem nejen v českém prostředí, ale také v německy mluvících zemích. Libuje si ve zdolávání náročných podnikatelských výzev. Tvrdí se o něm, že dokáže rozběhnout nerozběhnutelné a dojednat nedojednatelné. Za dobrý obchod považuje pouze takový, který je oboustranně výhodný. Tak jako projekt nezaplatim.cz.

Lukáš Novák

Lukáš Novák Grafik / marketér


Multioborové znalosti získané za posledních 15 let při zakládání a vedení různých společností zúročuje prakticky v každém novém projektu. Nejen v rámci nezaplatim.cz se snaží řídit filosofií, kterou prosazoval již Leonardo da Vinci, tedy že nejvyšší formou dokonalosti je jednoduchost.

Miloš Frajer

Miloš Frajer IT specialista


Na poli IT levituje někde mezi programováním webových aplikací, správou sítí a IT podporou. Jako databázový mág zabezpečuje v nezaplatim.cz chod systému, díky kterému zůstávají přestupky ve fantazii úředníků. Angažuje se v občanských právech, ochraně zvířat a dětí.

Jan Hrubý

Jan Hrubý Přestupkový specialista


Právnickým vzděláním ověnčený aktivista, věnující se správnímu právu poslední dekádu. Nevole k systémovému zneužívání veřejného práva, jakožto další nepřímé daně, ho přivedla do naší společnosti, kde po boku ostatních členů našeho týmu bojuje s nespravedlivým výkonem veřejné moci.

Fingerman

Fingerman Ochránce


Když mu systém vzal poslední zbytky iluzí o spravedlnosti a právech obyčejných lidí, rozhodl se přejít do anonymity a pomáhat slabším. Nikdo nikdy neví, kdy a kde se objeví, aby zásahl proti bezpráví. Jeho revírem jsou silnice, chodníky i virtuální prostředí sítě internet.